שגיאה:'עליך ליצור קוד PIN בפרופיל המארח שלך'

שגיאה:'עליך ליצור קוד PIN בפרופיל המארח שלך'.

שגיאה:'עליך ליצור קוד PIN בפרופיל המארח שלך' בעת ניסיון ליצור חשבון מספר ועידה אישי.

סיבה:
מצב זה מתרחש כאשר מספר PIN של שמע לא הוגדר בהגדרות פרופיל המחשב המארח.

הערה חשובה: כדי להתחיל ועידה אישית של Webex, יהיה עליך להזין את קוד ה-PIN של השמע בנוסף לקוד הגישה של המארח.ניתן לאתר ולאפס את קוד ה-PIN של השמע מאתרי Webex.Fאו עזרה נוספת, ראה: הגדר, ערוך ונהל חשבונותשיחות ועידה אישיות.
 

האם המאמר הזה הועיל לך?