Fel: "Du måste skapa en PIN-kod i din värdprofil"

Fel: "Du måste skapa en PIN-kod i din värdprofil".

Fel: "Du måste skapa en PIN-kod i din värdprofil" när du försöker skapa ett personlig konferens-nummerkonto.

Orsak:
Detta inträffar när ett ljud-PIN-nummer inte har definierats i värdens profilinställningar.

Viktigt meddelande: För att starta ett Webex-personlig konferens måste du ange din ljud-PIN-kod utöver din värdåtkomstkod. Din ljud-PIN-kod kan finnas och återställas från dina Webex-webbplatser.  Mereller mer hjälp finns i: Konfigurera, redigera och hantera personliga konferenskonton.
 

Var den här artikeln användbar?