Изгледът на прозореца на събранието е променен в "Моето събрание" или "Събитие"

Изгледът на прозореца на събранието се промени в моето събрание или събитие.

Не мога да намеря списъка на присъстващите в срещата или събитието си.

Видеото е всичко, което мога да видя в срещата или събитието си.

Не мога да видя споделено съдържание в срещата си.

В WBS33 оформлението на прозорците за Webex срещи и Webex събития е променено.

За информация относно новото оформление, ориентирано към видеото, вижте:


Изтегляне на . PDF файл за промените: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaboration/webex_centers/esp/webex-IG-whatsnew_070218.pdf

Беше ли полезна тази статия?