Изгледът на прозореца на събранието е променен в моето събрание или събитие

Изгледът на прозореца на събранието се промени в моето събрание или събитие.

Не мога да намеря списъка с присъстващите в моята среща или събитие.

Видеото е всичко, което мога да видя в моята среща или събитие.

Не мога да видя споделено съдържание в моето събрание.

В WBS33 оформлението на прозорците за Webex Meetings и Webex Events се е променило.

За информация относно новото видеоцентрично оформление вижте:


Изтеглете .PDF файл за промените: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaboration/webex_centers/esp/webex-IG-whatsnew_070218.pdf

Беше ли полезна тази статия?