Toplantı veya Etkinliğimde Toplantı Penceresi Görünümü Değiştirildi

Toplantı veya etkinliğimde toplantı penceresi görünümü değiştirildi.

Toplantımda veya etkinliğimde katılımcıların listesini bulamıyorum.

Toplantımda veya etkinliğimde yalnızca video görebilirim.

Toplantımda paylaşılan içeriği göremiyorum.

WBS33'te, klavye ve Webex Meetings pencerelerinin Webex Events değiştirilmiştir.

Yeni video merkezli düzen hakkında daha fazla bilgi için bkz.:


Değişiklikler için bir .PDF dosyası indirin: https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/collaboration/webex_centers/esp/webex-IG-whatsnew_070218.pdf

Bu makale yararlı oldu mu?