Toplantı penceresi görünümü toplantımda veya Etkinlikimde değiştirildi

Toplantı penceresi görünümü toplantımda veya etkinlikimde değiştirildi.

Toplantımda veya etkinlikimde katılımcıların listesini bulamıyorum.

Video, toplantımda veya etkinlikimde tümü görebiliyorum.

Toplantımda paylaşılan içeriği göremiyorum.

Bu makalenin orijinal dili İngilizcedir ve makine çevirisi ile çevrilmiştir. İngilizceden diğer dillere çevrilen makine çevirilerinin kesinliği, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında açık ve zımni hiçbir garanti verilmez. Cisco, bilginin yanlış çevirmesinden veya bilgilerin kullanılmasına neden olan tutarsız bilgilerden, hatalardan veya zarardan sorumlu değildir.

WBS33 'Da WebEx Toplantıları ve WebEx Events için Windows düzeni değiştirildi.

Yeni video merkezli düzen hakkında bilgi Için bkz.:


Bir Indirin. Değişiklikler için PDF dosyası: https://www.Cisco.com/c/Dam/en/US/TD/docs/Collaboration/webex_centers/ESP/WebEx-IG-whatsnew_070218.PDF

Bu makale yararlı oldu mu?