Mötes fönstrets bild har ändrats i mitt möte eller händelsen

Mötes fönstrets bild har ändrats i mitt möte eller en händelse.

Jag hittar inte listan över deltagare i mitt möte eller min händelse.

Video är allt jag kan se i mitt möte eller en händelse.

Jag kan inte se delat innehåll i mitt möte.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

I WBS33 har layouten för Windows för WebEx-möten och WebEx-händelser ändrats.

För information om den nya videocentriska layouten, se:


Hämta en. PDF-fil för ändringar: https://www.Cisco.com/c/dam/en/US/TD/docs/Collaboration/webex_centers/ESP/WebEx-ig-whatsnew_070218.pdf

Var den här artikeln användbar?