Преди да започнете

Ще можете да влезете в сайта си webex с идентификационните си данни за Google, Facebook или Office 365, ако администраторът на сайта Ви е включил тази функция. Научете как да се свържете с администратора на сайта си.

1

Изберете стрелката за падащо меню вдясно от бутона Вход и изберете или Webex , Google, Office365, или Facebook , след което изберете Вход .

Влизане падащо
2

Първият път, когато влезете с идентификационни данни на Google, Facebook или Office 365, трябва да въведете идентификационните си данни, за да свържете профила си в Webex:

Пример:

Google Office 365 Facebook

 

Microsoft се оттегли поддръжка за Internet Explorer. Ако използвате Internet Explorer, за да свържете профила си във Facebook с вашия Webex акаунт, може да бъдете помолени да инсталирате Microsoft Edge Chromium и Microsoft Edge WebView2. Ще трябва да инсталирате Edge Chromium, да решите кое приложение WebView2 да използвате, Препоръчва се Evergreen, след което да инсталирате WebView2.

След като свържете профила си в Webex с профила си в Google, Facebook или Office 365, ще можете да влезете в Webex, като използвате тези идентификационни данни на различни устройства и браузъри напред. Отидете на Предпочитания > Общи, за да прегледате и редактирате свързаните си профили.