Тази настройка се отнася за всички потребители във вашата организация.

1

От изгледа на клиента в , отидете на https://admin.webex.comНастройки и превъртете надолу до секцията Удостоверяване.

2

Превключване на превключвателя под Запомни ме контроли за включване.

3

Задайте броя на дните, преди потребителите да трябва да поставят повторно имейл адреса си.

Браузърът задава бисквитка, съдържаща хеширания имейл адрес, да изтече в края на конфигурирания период.

 

Потребителите могат да изчистят своите Бисквитки на браузъра Webex, ако искат да влизат с различен имейл адрес.