Ova postavka se odnosi na sve korisnike u vašoj organizaciji.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu izaberite stavku Postavke i pomerite se nadole do odeljka Potvrda identiteta.

2

Uključite prekidač u okviru "Zapamti me kontrole".

3

Podesite broj dana pre nego što korisnici ponovo unesu svoju e-adresu.

Pregledač postavlja kolačić koji sadrži hashed e-adresu da istekne na kraju konfigurisanog perioda.

 

Korisnici mogu da obrišu kolačiće Vebeks pregledača ako žele da se prijave pomoću druge e-adrese.