Помощната програма Audio Console ви позволява да определите как да свържете аудио входове към изходи, като използвате прости техники за плъзгане и пускане.

Тази помощна програма е достъпна за следните продукти: SX80, MX700, MX800, Codec Pro (включително Room Kit Pro и Room Kit Pro Precision 60) и Room 70 G2.

Основните характеристики на аудио конзолата са:

  • Конфигурирайте аудио системата на кодека.

  • Променете миксирането, маршрутизирането и еквалайзерите по подразбиране.

  • Задайте различни свойства на входния и изходния конектор.

  • Конфигурирайте разширени функции като локално подсилване.

Допълнителна информация

Намерете подробности за аудио конзолата в ръководството за персонализиране . Изберете най-новата версия.