Lydkonsollverktøyet lar deg definere hvordan du kobler lydinnganger til utganger ved hjelp av enkle dra-og-slipp-teknikker.

Dette verktøyet er tilgjengelig for følgende produkter: SX80, MX700, MX800, Codec Pro (inkludert Room Kit Pro og Room Kit Pro Precision 60) og Rom 70 G2.

Hovedfunksjonene i lydkonsollen er:

  • Konfigurer lydsystemet for kodeken.

  • Endre standard blande-, rutings- og equalizere.

  • Angi ulike egenskaper for inndata- og utdatakobling.

  • Konfigurer avanserte funksjoner som lokal forsterkning.

Mer informasjon

Finn detaljer om lydkonsollen i tilpasningsveiledningen . Velg den nyeste versjonen.