Med hjälp av ljudkonsolen kan du definiera hur du ansluter ljudinspelningar till utdata med hjälp av enkla tekniker för att dra och släppa.

Detta verktyg är tillgängligt för följande produkter: SX80, MX700, MX800, Codec Pro (inklusive rumspaket Pro och paket för rum Pro Precision 60) och rum 70 G2.

Huvudfunktionerna för ljudkonsolen är:

  • Konfigurera codec-systemets ljudsystem.

  • Ändra standardmixning, dirigering och likavärden.

  • Ange olika egenskaper för in- och utdataanslutning.

  • Konfigurera avancerade funktioner, till exempel lokal förstärkning.

Mer information

Hitta information om ljudkonsolen i anpassningsguiden . Välj den senaste versionen.