Повече информация за серията Cisco Headset 500 можете да намерите тук: https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/headset-500-series/tsd-products-support-series-home.html

Сайтът включва ръководства за бърз старт, ръководства за бързи препратки, ръководство за потребителя, ръководство за администриране, бележки за издание и продуктовия лист с данни.