1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От портала за извикване на потребители отидете на Настройки на обажданията > Графици .

3

Щракнете върху Нов график.

4

Въведете Име на график.

5

Изберете подходящата Начална дата/Час и Крайна дата/Час.

6

Проверете Цял ден събитие и/или Повтаря , ако енеобходимо.

7

Щракнете върху Запиши.

Какво да направите след това

Сега, когато графикът ви е създаден, можете да го приложите към вашите селективни настройки за обаждания, приоритетни предупреждения и/или вашите настройки за едновременен пръстен.