1

Přejděte https://settings.webex.com na a vyberte Webex Volání.

2

Z uživatelského portálu volánípřejděte do Nastavení volání > Plány.

3

Klepněte na tlačítko Nový plán.

4

Zadejte název plánu.

5

Vyberte příslušné datum/čas zahájení a datum/čas ukončení.

6

V případě potřeby zkontrolujte celodenní událost a/nebo opakování.

7

Klikněte na položku Uložit.

Co dělat dál

Nyní, když je váš rozvrh vytvořen, můžete jej použít na nastavení selektivních hovorů, upozornění na priority a/nebo nastavení současného vyzvánění.