Можете да говорите с няколко души в рамките на едно повикване.

1

Докато сте в активно повикване натиснете за кратко вилката.

Това ще постави повикването в задържане и ще чуете тон за набиране.
2

Наберете втория номер и изчакайте, докато лицето отговори.

3

За да създадете конференция, натиснете за кратко вилката.

Вече сте в конференция и с двете лица.