Du kan snakke med flere personer i én samtale.

1

Når du er i en aktiv samtale, må du sette den på vent.

Deretter hører du summetonen.
2

Tast et nytt nummer og vent til personen svarer.

3

Hvis du vil starte konferansen, setter du samtalen på vent.

Du er nå i en konferanse med begge personene.