את יכולה לדבר עם כמה. אנשים בשיחה אחת

1

במהלך שיחה פעילה, לבצע הבזק קרס.

הדבר מציב את השיחה בהמתנה ושומעים צליל חיוג.
2

חייג למספר שני והמתן עד שהאדם יענה.

3

כדי ליצור את הוועידה יש לבצע הבזק.

אתה עכשיו בשיחת ועידה. עם שתי הנפשות