Търсене на глобални номера на обаждания за събрания и събития

За да използвате международните номера на телеконферентни връзки, вашият Webex сайт трябва да е активиран за Глобални номера на повиквания и събранието трябва да бъде настроено да използва Глобални номера за повикване .

  1. Когато се присъедините към събранието или събитието си, щракнете върху опциите за аудио връзка в прозореца за визуализация.

  2. Изберете Повикване от списъка и се присъединете към събранието.

  3. Кликнете върху Показване на всички глобални номера за повикване в списъка "Покана".

  4. Изберете държава и регион или изчистете избора и типа в името на страната или региона.