Traži globalne brojeve poziva za sastanke i događaje

Da biste koristili međunarodne brojeve telekonferencije, vaša Webex lokacija mora biti omogućena za globalne brojeve poziva i sastanak mora biti podešen da koristi globalne brojeve poziva .

  1. Kada se pridružite sastanku ili događaju, izaberite opcije audio veze u prozoru za pregled.

  2. Izaberite poziv sa liste i pridružite se sastanku.

  3. Na listi poziva kliknite na dugme Prikaži sve globalne brojeve poziva.

  4. Izaberite zemlju i region ili obrišite izbor i tip u imenu zemlje ili regiona.