Søke etter globale innringingsnumre for møter og hendelser

Hvis du vil bruke de internasjonale telekonferansenumrene, må Webex-nettstedet være aktivert for globale innringingsnumre , og møtet må være angitt til å bruke globale innringingsnumre .

  1. Når du blir med i møtet eller hendelsen, klikker du på alternativene for lydtilkobling i forhåndsvisningsvinduet.

  2. Velg Innringing fra listen, og bli med i møtet.

  3. Klikk på Vis alle globale innringingsnumre i innringingslisten.

  4. Velg land og område, eller fjern merkingen og skriv inn navnet på landet eller området.