В пространството отидете на Информация за космоса и изберете Умерено пространство .

В пространството докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което докоснете умерено .

В пространството докоснете менюто за активност , изберете Информация , след което докоснете умерено .

В пространството щракнете и след това изберете Умерено пространство .