В пространството отидете на Информация за космоса и изберете Умерено пространство.

В пространството докоснете менюто за дейности , изберете Информация и след това докоснете Умерено .

В пространството щракнете върху Преглед на настройките за пространство , след което изберете Умерено пространство.