Ако сте модератор на екип, можете да добавите някой друг като модератор, което също ги добавя към екипа.

Отидете във вашите Отбори и изберете отбора. Изберете Добавяне на модератор на екип и въведете името на лицето.


 

Можете също така да кликнете с десния бутон върху някого в списъка на модераторите на Team, за да го премахнете като модератор.

Ако сте модератор на екип, можете да добавите някой друг като модератор, което също ги добавя към екипа.

Отидете в Отбори и изберете отбора. Изберете Добавяне на модератор на екип ивъведете името на лицето.


 

За да премахнете някого като модератор, задръжте курсора на мишката върху името му в списъка Членове, щракнете върху още , и изберете Премахване катомодератор на екипа.

Ако сте модератор на екип, можете също да направите някой друг модератор. Може обаче първо да се наложи да ги добавите към екипа, ако вече не са член на екипа.

Докоснете върху Съобщения > Екипи ,и изберете екипа, след което докоснете Членове на екипа. Докоснете върху лицето и след това изберете Присвояване като модератор.

Ако сте модератор на екип, можете да добавите някой друг като модератор, което също ги добавя към екипа.

Отидете в Отбори и изберете отбора. Изберете Добавяне на модератор на екип ивъведете името на лицето.


 

За да премахнете някого като модератор, задръжте курсора на мишката върху името му в списъка членове, щракнете върху още , и изберете Премахване катомодераторна екип .