Към съобщениятаИзберете пространството и щракнете Съдържание . След това щракнетеДобавете хора , щракнете с щраквам с десния бутон името на човека и изберете Назначете като модератор .


 

Ако искате да премахнете някого като модератор, щракнете с щраквам с десния бутон върху името на човека и изберете Премахване като модератор .

Изберете пространството, след което отидете в менюто за дейностии изберете хора . След това докоснете името на човека и изберете Назначете като модератор .


 

Ако искате да премахнете някого като модератор, докоснете името на човека и изберете Премахване на назначението като модератор .

Изберете пространството, след което отидете в менюто за дейностии изберете хора . След това докоснете името на човека и изберете Назначете като модератор .


 

Ако искате да премахнете някого като модератор, докоснете името на човека и изберете Премахване на назначението като модератор .

Изберете пространството, след което щракнете хора . Щракнете върху Ощедо името на човека и изберете Назначете като модератор .


 

Ако искате да премахнете някого като модератор, изберете Още до името на човека и изберете Премахване като модератор .