Когато поканите хора във вашата лична стая, те лесно могат да намират събранията ви, тъй като връзката към местоположението на събранието ви никога не се променя.

Ако не можете да организирате събрание в личната си стая, можете да посочите хост или друг хост, който да поеме ролята на хост вместо вас. Ако не можете да организирате събрание в личната си стая, можете да определите алтернативен хост, който да поеме ролята на домакин вместо вас .

Поканете хора във Вашата лична стая:

  • Споделете уникалния си URL адрес чрез имейл съобщение или съобщение: Можете да намерите вашия URL адрес на стая "Персонал" на началната страница на вашия Webex сайт.
  • От вашата лична стая отидете на Още опции Още в контролите за събрания, изберете Покана и Напомняне и следвайте указанията.
  • Ако имате Cisco Webex интеграция с Microsoft Outlook в инструменти за производителност на Уебекс, поканете хора чрез Outlook:
    1. В лентата с инструменти Webex в прозореца на Outlook изберете Планиране на събрание за лични стаи .

    2. Въведете подробностите за събранието и след това изберете Изпращане .


 
CAPTCHA показва кога присъстващите влизат в лична стая на сайта ви за първи път или когато бисквитките на браузъра са изчистени.