När du bjuder in personer till ditt personliga rum kan de enkelt hitta dina möten eftersom länken till din mötesplats aldrig ändras.

Om du inte kan vara värd för ett möte i ditt personliga rum kan du utse en värd eller alternativ värd som kan ta över värdrollen åt dig. Om du inte kan vara värd för ett möte i ditt personliga rum kan du utse en alternativ värd som tar över värdrollen åt dig.

Så här bjuder du in personer till ditt personliga rum:

  • Dela ditt unika URL i ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande: Du hittar URL:en till ditt personliga rum på din hemsida på din Webex-webbplats.
  • Inifrån ditt personliga rum går du till Fler Mer alternativ i möteskontrollerna, väljer Bjud in och påminn och följer anvisningarna.
  • Om du har Cisco Webex-integreringen till Microsoft Outlook i Cisco Webex produktivitetsverktyg kan du bjuda in personer via Outlook:
    1. I Webex-verktygsfältet i Outlook-fönstret väljer du Schemalägg möte i personligt rum .

    2. Ange uppgifterna om ditt möte och välj sedan Skicka .


 
En CAPTCHA visar när deltagare går till ett personligt rum för första gången på din webbplats eller när cookies i webbläsaren rensas.