Wanneer u personen uitnodigt in uw persoonlijke ruimte, kunnen ze uw vergaderingen gemakkelijk vinden omdat de koppeling naar uw vergaderinglocatie nooit wordt gewijzigd.

Als u geen vergadering kunt hosten in uw persoonlijke ruimte, kunt u een cohost of alternatieve host aanwijzen om de hostrol voor u over te nemen. Als u geen vergadering kunt hosten in uw persoonlijke ruimte, kunt u een alternatieve host aanwijzen om de hostrol voor u over te nemen.

Personen uitnodigen in uw persoonlijke ruimte:

  • Deel uw unieke URL via een e-mail- of chatbericht: U vindt de URL van uw persoonlijke ruimte op uw startpagina op uw Webex-site.
  • Ga vanuit uw persoonlijke ruimte naar Meer opties in de bedieningselementen voor de vergadering, selecteer Uitnodigen Meer en herinneren en volg de aanwijzingen op het bericht.
  • Als u over de Cisco Webex-integratie met Microsoft Outlook in Cisco Webex-productiviteitstools gaat, kunt u personen uitnodigen via Outlook:
    1. Selecteer Vergadering in persoonlijke ruimte plannen op de Webex-werkbalk in het Outlook-venster.

    2. Voer de gegevens voor uw vergadering in en selecteer Verzenden.


 
Een CAPTCHA wordt weergegeven wanneer deelnemers voor het eerst een persoonlijke ruimte op uw site binnen gaan of wanneer browsercookies zijn gewkapt.