Настройване на ПИН кода ви

В зависимост от повикващата услуга, с която сте настроени, може да изискате ПИН код за достъп до вашите гласови съобщения или функции, като например създаване на персонализиран поздрав, изпращане на съобщение и др. Начинът, по който отивате за настройването на ПИН кода си, зависи от вашата повикваща услуга:

Слушайте съобщенията си

Можете да слушате гласовите си съобщения точно от приложението и какво правите с тях след това зависи от вашата повикваща услуга. Разгледайте тази статия за повече информация.

Раздел \„Гласова поща\“