Podešavanje PIN koda

U zavisnosti od usluge poziva koju ste podesili , možda će vam biti potreban PIN kôd za pristup glasovim porukama ili funkcijama, kao što su kreiranje personalizovanog pozdrava, slanje poruke i još mnogo toga. Način na koji ćete podešavanje PIN koda zavisi od usluge pozivanja:

Slušajte poruke

Glasovne poruke možete da slušate odmah iz aplikacije i ono što ćete uraditi sa njima nakon toga zavisi od usluge pozivanja. Više informacija potražite u ovom članku.

Kartica „Govorna pošta“