Намерете ключа на хоста на вашия Webex сайт

От сайта си cisco Webexизберете Събрания и след това щракнете върху заглавието на събранието, което хоствате.

Можете да видите ключа на хоста в секцията Информация за събрание на подробностите за събранието.

Ако копирате таблиците за събрания, като щракнете върху иконата Копиране, ключът "Хост" няма да бъде копиран.

Намерете ключа на хоста в Microsoft Outlook

1

От вашия календар на Microsoft Outlook отворете събранието, което сте планирали с помощта на webex планировчика.


 

Събранията във вашия календар на Microsoft Outlook, които не са били планирани с webex планировчика, няма да имат тази информация.

2

В секцията Webex на лентата щракнете върху Информация за хост.

3

Щракнете върху OK, за да затворите полето.

Можете също да отворите информацията за събранието във вашия Webex сайт, като щракнете върху връзката в долната част на подробностите за събранието.