Pronalaženje ključa glavnog računala na web-mjestu

Na web-mjestu cisco web-mjestaodaberite Sastanci, a zatim kliknite naslov sastanka koji hostijete.

Ključ glavnog računala možete vidjeti u odjeljku Informacije o sastanku u detaljima sastanka.

Ako tablice sastanka kopirate klikom na ikonu Kopiraj, ključ glavnog računala neće se kopirati.

Pronalaženje ključa glavnog računala u programu Microsoft Outlook

1

U kalendaru programa Microsoft Outlook otvorite sastanak koji ste zakazali pomoću web-aplikacije Webex Scheduler.


 

Sastanci u kalendaru programa Microsoft Outlook koji nisu zakazani za Raspored web-mjesta neće imati te informacije.

2

U odjeljku Webex na vrpci kliknite Informacije o glavnom računalu.

3

Kliknite U redu da biste zatvorili okvir.

Informacije o sastanku možete otvoriti i na web-mjestu tako da kliknete vezu pri dnu detalja o sastanku.