Vyhledání klíče hostitele na webu Webex

Na webu Cisco Webexvyberte Schůzky a potom klikněte na název schůzky, kterou pořádáte.

Klíč hostitele můžete zobrazit v části Informace o schůzce v podrobnostech schůzky.

Pokud zkopírujete tabulky schůzek kliknutím na ikonu Kopírovat, nebude klíč Host zkopírován.

Vyhledání klíče hostitele v Aplikaci Microsoft Outlook

1

V kalendáři aplikace Microsoft Outlook otevřete naplánovanou schůzku pomocí plánovače Webex.


 

Schůzky v kalendáři aplikace Microsoft Outlook, které nebyly naplánovány pomocí plánovače Webex, nebudou mít tyto informace.

2

V části Webex na pásu karet klikněte na Informace o hostiteli.

3

Kliknutím na OK zavřete pole.

Informace o schůzce na webu Webex můžete také otevřít kliknutím na odkaz v dolní části podrobností schůzky.