Неща, които трябва да имате предвид

Опциите Ви за премахване на някого от събрание зависят от вида на събранието, към което сте се присъединили от Webex App.

Събрание на Webex App, което е свързано с интервал

Събрание, свързано с интервал, може да бъде модерирано или немодерно. Само модераторите могат да премахнат някого от събрание, което е свързано с модерирано пространство.

Можете да премахнете гостите от събранието. Но, когато премахнете някой, който принадлежи към пространството, ще ги премахвате изцяло от пространството. Когато премахнете някого от пространство, лицето е уведомено, че е бил премахнат от пространството. Те вече няма да получават известия, но съдържанието им остава видимо, въз основа на правилата за запазване на данни на фирмата Ви.

Стандартни срещи на Webex и срещи на Webex Лична стая

Ако сте се присъединили към събрание, което е било планирано с Webex или се провежда в нечия Лична стая Webex, тогава само домакинът на събранието може да премахне някого от събранието. Когато премахнете някого от събрание, лицето е уведомено, че е премахнат от събранието.

По време на събранието щракнете, за да получите достъп до списъка с участници и след това щракнете с десния бутон върху името на лицето, за да ги премахнете:

  • Щракнете върху Премахване от събрание, за да премахнете някого от webex планирано събрание или събрание на Webex Лична стая, или за да премахнете гост от събрание, свързано с интервал.
  • Щракнете върху Премахване от интервал, за да премахнете член на пространството от събрание, свързано с интервал.

По време на събранието докоснете за достъп до списъка "Хора" и след това докоснете името на човека, за да ги премахнете:

  • Докоснете Премахване от събрание, за да премахнете някого от webex планирано събрание или събрание на Webex Лична стая, или за да премахнете гост от събрание, свързано с интервал.
  • Докоснете Премахване от интервал, за да премахнете член на пространството от събрание, свързано с интервал.