Alternativen för att ta bort någon från ett möte beror på vilken typ av möte du har anslutit till från Webex-appen.

Klassiska möten kopplade till ett utrymme

När du tar bort någon som tillhör utrymmet tar du även bort denne från utrymmet. När du tar bort en person från ett utrymme får personen ett meddelande om att personen har tagits bort från utrymmet. De får inte längre aviseringar, men deras innehåll förblir synligt baserat på ditt företags policy för datalagring.

Webex standardmöten, Webex möten i personliga rum och förbättrade möten kopplade till ett utrymme

Som värd kan du ta bort medvärdar och deltagare från ditt möte. Om du är medvärd kan du bara ta bort deltagare, inte andra medvärdar. När du tar bort någon från ett möte får personen ett meddelande om att personen har tagits bort från mötet.

Under mötet klickar du på för att öppna deltagarlista och klicka på Fler alternativ bredvid personens namn. Välj sedan ett av följande alternativ, beroende på vilken typ av möte du deltar i:

  • Klicka på Utvisa för att ta bort någon från ett schemalagt Webex-möte, ett Webex-möte i ett personligt rum eller ett utökat möte som är kopplat till ett utrymme.
  • Klicka på Ta bort från mötet från ett klassiskt möte kopplat till ett utrymme.
  • Klicka på Ta bort från utrymmet för att ta bort någon från utrymmet under ett klassiskt möte som är kopplat till det utrymmet.

Under mötet trycker du på för att få åtkomst till kontaktlistan och knackar sedan på personens namn för att ta bort dem:

  • Tryck Utvisa för att ta bort någon från ett schemalagt Webex-möte eller ett Webex-möte i ett personligt rum eller ett utökat möte som är kopplat till ett utrymme.
  • Tryck Ta bort från mötet från ett klassiskt möte kopplat till ett utrymme.
  • Tryck Ta bort från utrymmet för att ta bort någon från utrymmet under ett klassiskt möte som är kopplat till det utrymmet.