Dostępne opcje usunięcia kogoś ze spotkania zależą od typu spotkania, do którego dołączono za pomocą aplikacji Webex .

Klasyczne spotkania powiązane z obszarem

Jeśli usuniesz osobę należącą do obszaru, usuniesz ją również z tego obszaru. Gdy usuniesz kogoś z obszaru, ta osoba zostanie powiadomiona, że została usunięta z obszaru. Nie będą już otrzymywać powiadomień, ale ich zawartość pozostanie widoczna zgodnie z firmowymi zasadami przechowywania danych.

Standardowe spotkania Webex , spotkania Webex Personal Room i spotkania rozszerzone powiązane z obszarem

Jako prowadzący możesz usuwać współprowadzących i uczestników ze spotkania. Jeśli jesteś współprowadzącym, możesz usuwać tylko uczestników, a nie innych współprowadzących. Gdy usuniesz kogoś ze spotkania, ta osoba zostanie powiadomiona, że została usunięta ze spotkania.

Podczas spotkania kliknij aby uzyskać dostęp do listy uczestników i kliknij Więcej opcji obok nazwiska osoby. Następnie wybierz jedną z następujących opcji, w zależności od typu spotkania, w którym bierzesz udział:

  • Kliknij Wyrzuć aby usunąć kogoś z zaplanowanego spotkania Webex , spotkania w pokoju osobistym Webex lub rozszerzonego spotkania skojarzonego z obszarem.
  • Kliknij Usuń ze spotkania z klasycznego spotkania powiązanego z obszarem.
  • Kliknij Usuń z obszaru aby usunąć kogoś z obszaru podczas klasycznego spotkania powiązanego z tym obszarem.

Podczas spotkania naciśnij, aby uzyskać dostęp do listy Osoby, a następnie naciśnij imię i nazwisko osoby, aby ją usunąć:

  • Dotknij Wyrzuć aby usunąć kogoś z zaplanowanego spotkania Webex , spotkania w pokoju osobistym Webex lub rozszerzonego spotkania skojarzonego z obszarem.
  • Dotknij Usuń ze spotkania z klasycznego spotkania powiązanego z obszarem.
  • Dotknij Usuń z obszaru aby usunąć kogoś z obszaru podczas klasycznego spotkania powiązanego z tym obszarem.