Неща, които трябва да имате предвид

Опциите Ви за премахване на някого от събрание зависят от вида на събранието, към което сте се присъединили от Webex.

Събрание на екипа на Webex

Срещите на екипа на Webex са свързани с интервали в приложението, които може да са модерирани или немодерни. Само модераторите могат да премахнат някого от събрание, което е свързано с модерирано пространство.

Можете да премахнете гостите от събранието. Но, когато премахнете някой, който принадлежи към пространството, ще ги премахвате изцяло от пространството. Когато премахнете някого от пространство, лицето е уведомено, че е бил премахнат от пространството. Те вече няма да получават известия, но съдържанието им остава видимо, въз основа на правилата за запазване на данни на фирмата Ви.

Стандартни срещи на Webex и срещи с персонална стая Webex

Ако сте се присъединили към събрание, което е било планирано с Webex или се провежда в нечия Лична стая Webex, тогава само домакинът на събранието може да премахне някого от събранието. Когато премахнете някого от събрание, лицето е уведомено, че е премахнат от събранието.

По време на събранието щракнете, за да получите достъп до списъка с участници и след това щракнете с десния бутон върху името на лицето, за да ги премахнете:

  • Кликнете върху Премахване от събрание, за да премахнете някого от webex планирано събрание или събрание на Webex Лична стая, или за да премахнете гост от събрание на екипа на Webex.
  • Щракнете върху Премахване от космоса, за да премахнете член на пространството от събрание на екип на Webex.

По време на събранието докоснете за достъп до списъка "Хора" и след това докоснете името на човека, за да ги премахнете:

  • Докоснете Премахване от Събрание, за да премахнете някого от webex планирано събрание или събрание на Webex Лична стая, или за да премахнете гост от събрание на екип на Webex.
  • Докоснете Премахване от космоса, за да премахнете член на пространството от събрание на екип на Webex.