Неща, които трябва да имате предвид

Опциите за премахване на някого от събрание зависят от типа на събранието, към което сте се присъединили от Webex.

Среща на екипа на Webex

Срещите на екипа в Webex са свързани с интервали в приложението, които може да са модерирани или немодустроени. Само модераторите могат да премахнат някого от събрание, което е свързано с умерено пространство.

Можете да премахнете гостите от срещата. Но когато премахнете някой, който принадлежи към пространството, ще го премахнете изцяло от пространството. Когато премахнете някого от дадено пространство, човекът получава известие, че е премахнат от мястото. Те вече няма да получават известия, но съдържанието им остава видимо въз основа на правилата за запазване на данни на вашата фирма.

Webex стандартни срещи и Webex лични срещи

Ако сте се присъединили към събрание, което е планирано с Webex или се провежда в нечий Webex Personal Room, само домакинът на събранието може да премахне някого от събранието. Когато премахнете някого от събрание, лицето получава известие, че е премахнат от събранието.

По време на събранието щракнете върху списъка с участници и след това щракнете с десния бутон върху името на лицето, за да ги премахнете:

  • Щракнете върху "Премахване от събрание", за да премахнете някого от планирано в Webex събрание или среща в личната стая в Webex, или да премахнете гост от среща на екип Webex.
  • Щракнете върху Премахване от космоса, за да премахнете член на пространството от събрание на екип Webex.

По време на събранието докоснете за достъп до списъка с хора и след това докоснете името на човека, за да го премахнете:

  • Докоснете Премахване от събрание, за да премахнете някого от планирано събрание в Webex или от събрание на личната стая в Webex или за да премахнете гост от събрание на екип Webex.
  • Натиснете Премахване от космоса, за да премахнете член на пространството от събрание на екип Webex.