Stvari koje treba da imate na umu

Opcije za uklanjanje osobe sa sastanka zavise od tipa sastanka koji ste spojili sa Webexa.

Webex timski sastanak

Sastanci Webex tima su povezani sa razmacima u aplikaciji, koji mogu biti umereni ili nemoderisani. Samo moderatori mogu da uklone nekoga sa sastanka koji je povezan sa umerenim prostorom.

Možete ukloniti goste sa sastanka. Ali, kada uklonite nekoga ko pripada prostoru, u potpunosti ćete ga ukloniti iz prostora. Kada uklonite nekoga iz razmaka, osoba će biti obaveštena da je uklonjena iz prostora. Oni više neće primati obaveštenja, ali njihov sadržaj ostaje vidljiv na osnovu smernica za zadržavanje podataka vašeg preduzeća.

Webex standardni sastanci i Webex lični sastanci u sobi

Ako ste se pridružili sastanku koji je bio zakazan sa Webex-om ili se odvija u nečijoj Webex ličnoj sobi, samo domaćin sastanka može da ukloni nekoga sa sastanka. Kada uklonite nekoga sa sastanka, osoba će biti obaveštena da je uklonjena sa sastanka.

Tokom sastanka kliknite da biste pristupili listi učesnika, a zatim kliknite desnim tasterom miša na ime osobe da biste je uklonili:

  • Kliknite na dugme "Ukloni iz sastanka" da biste uklonili nekoga saWebex zakazanog sastanka ili webex sastanka lične sobe ili da biste uklonili gosta sa sastanka Webex tima.
  • Kliknite na dugme "Ukloni iz svemira" da biste uklonili člana razmaka sa sastanka Webex tima.

Tokom sastanka dodirnite da biste pristupili listi "Osobe", a zatim dodirnite ime osobe da biste je uklonili:

  • Dodirnite ukloni iz sastanka da biste uklonili nekoga sa Webex zakazanog sastanka ili Webex sastanka lične sobe ili da biste uklonili gosta sa sastanka Webex tima.
  • Tapnite na dugme "Ukloni iz svemira" da biste uklonili člana razmaka sa sastanka Webex tima.