Започнете събрание на стаята за лични срещи

1

От вашата лична стая в сайта си Уебекс на Cisco щракнете върху стрелката за падащо меню и изберете Използване на настолно приложение или Използване на уеб приложение , след което изберете Стартиране на събрание .

2

След като събранието се отвори, изберете вашите аудио и видео опции.

Стартиране на планирано събрание

1

Изберете Срещи от левия навигационен панел във вашия уеб сайт на Cisco и щракнете върху Старт до събранието. Събранието ви се отваря или в настолното приложение, или в уеб приложението, в зависимост от това коя опция последно сте избрали.

2

За да изберете кое приложение да използвате, щракнете върху името на събранието от списъка със събрания, след това щракнете върху стрелката за падащо меню и изберете Използване на настолно приложение или Използване на уеб приложение. И двете имат подобно преживяване за събрания, но уеб приложението изисква само вашия браузър. След това изберете Стартирайте събрание.