Zahájení osobní schůzky v místnosti

1

V osobní místnosti na webu Cisco Webex klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte Použít desktopovou aplikaci nebo Použít webovou aplikaci a pak vyberteZahájit schůzku .

2

Po otevření schůzky vyberte možnosti zvuku a videa.

Zahájit naplánovanou schůzku

1

Vyberte Schůzky z levého navigačního panelu na webu Cisco Webex a vedle schůzky klikněte na Začít. Vaše schůzka se otevře buď v aplikaci pro počítač, nebo ve webové aplikaci, v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili naposledy.

2

Pokud chcete vybrat, kterou aplikaci chcete použít, klikněte na název schůzky ze seznamu schůzek, potom klikněte na šipku rozevíracího seznamu a vyberte Použít desktopovou aplikaci nebo Použít webovou aplikaci. Oba mají podobné prostředí pro schůzky, ale webová aplikace vyžaduje pouze váš prohlížeč. Poté vyberte Zahájit schůzku.