Rozpoczynanie osobistego spotkania w pokoju

1

W pokoju osobistym w witrynie Cisco Webex kliknij strzałkę listy rozwijanej i wybierz pozycję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacjiinternetowej, a następnie wybierz pozycję Rozpocznijspotkanie.

2

Po otwarciu spotkania wybierz opcje audio i wideo.

Rozpocznij zaplanowane spotkanie

1

Wybierz pozycję Spotkania z lewego panelu nawigacyjnego w witrynie cisco Webex, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij obok spotkania. W zależności od wybranej opcji, spotkanie otworzy się w aplikacji klasycznej lub aplikacji internetowej.

2

Aby wybrać aplikację, której chcesz użyć, kliknij nazwę spotkania z listy spotkań, a następnie kliknij strzałkę rozwijaną i wybierz pozycję Użyj aplikacji klasycznej lub Użyj aplikacji internetowej . Oba mają podobne środowisko spotkania, ale aplikacja internetowa wymaga tylko przeglądarki. Następnie wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.