1

Влезте в своя сайт на Webex.

2

Изберете Планиране на събрание или Планиране на webinar.

3

До Шаблони за събрания или Шаблони за Webinarизберете шаблон от падащото меню.

4

Извършете всички промени, които са ви необходими в темата "Събрание" или "Webinar" –"Дата и час" – Участниците или под Показване наразширените опции.

5

Ако планирате събрание, изберете Старт, за да започнете събранието си веднага или Планиране, за да насрочите събранието си за по-късно.

Ако планирате уебинар, изберете График .