1

Přihlaste se k webu služby Webex.

2

Vyberte Naplánovat schůzku nebo Naplánovat webinář.

3

Vedle položky Šablony schůzek nebo Šablony webinářůvyberte šablonu z rozevírací nabídky.

4

Proveďte potřebné změny v tématu schůzky nebo webináři , v části Datum ačas , Účastníci nebo v části Zobrazitupřesňující možnosti.

5

Pokud plánujete schůzku, vyberte Začít a začněte schůzku hned, nebo Naplánujte si schůzku na později.

Pokud plánujete webinář, vyberte Naplánovat.