1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz zaplanuj spotkanie lub Zaplanuj seminarium internetowe.

3

Obok pozycji Szablony spotkań lub Szablony seminariówinternetowych wybierz szablon z menu rozwijanego.

4

Wprowadź niezbędne zmiany w temacie Spotkania lub Temacie Seminarium,Dacie igodzinie, Uczestnikach lub wobszarze Pokaż opcjezaawansowane.

5

Jeśli planujesz spotkanie, wybierz pozycję Rozpocznij, aby rozpocząć spotkanie od razu, lub pozycję Zaplanuj spotkanie na później.

Jeśli planujesz seminariuminternetowe, wybierz zaplanuj .