Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

Когато хората използват компютъра си, състоянието им показва като активни в Jabber на Windows или Mac. Когато са далеч от компютъра си, Джабър показва кога са били активни за последно.

Когато хората изпращат или четат нови съобщения в приложението, състоянието им се показва като активно в Jabber на мобилни устройства. Когато са далеч от приложението, Jabber показва кога са били активни за последен път.

Jabber ви показва информация за състоянието, като добавя подробности към снимките на профила на хората.

Активно през последните 10 минути

Не е активен през последните 10 минути

Не безпокойте

Извън офиса

При повикване

В събрание

Представяне