ג'אבר-העברת הודעות לצוות-מאמר זה מתאר תכונות החלות רק על העברת הודעות לצוות ג'אבר.

כאשר אנשים משתמשים במחשב שלהם, המצב שלהם מוצג כפעיל ב-ג'אבר ב-Windows או ב-Mac. כאשר הם לא נמצאים במחשב שלהם, ג'אבר מראה כאשר הם היו פעילים לאחרונה.

כאשר אנשים שולחים או קוראים הודעות חדשות ביישום, מעמדם מוצג כפעיל ב-ג'אבר במכשירים ניידים. כאשר הם הרחק האפליקציה, ג'אבר מראה כאשר הם היו פעילים לאחרונה.

ג'אבר מציג את מידע המצב על-ידי הוספת פרטים לתמונות פרופיל של אנשים.

פעיל ב-10 הדקות האחרונות

לא פעיל ב-10 הדקות האחרונות

אל תפריע

מחוץ למשרד

בשיחה

בפגישה

צגת