Видео с висока дефениция

Докоснете снимката на потребителския сипрофил, отидете в Настройки > Видео и изключетевидеото с висока разделителна способност.