סרטון בהגנה גבוהה

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, עבור אל הגדרות > וידאו, בטל את הסימון בתיבת הסימון הפעל HD ולאחר מכן לחץ על שמור.

לחץ על תמונת הפרופיל שלך, עבור אל העדפות > סרטון ולאחר מכן בטל את הסימון בתיבת הסימון הפעל HD.

הקש על תמונת הפרופיל שלך, עבור אל 'הגדרות' > 'סרטון' והחלף את האפשרות 'סרטון בהגדרה גבוהה '.