Преди да започнете

Достъп до рецепционисткия клиент от повикващия потребителски портал. За стъпки как да влезете, вижте Влизане в таблото за управление.

1

Докато сте на активно обаждане, използвайте набирането или изберете контакта, за да се обадите на човека, на когото бихте искали да прехвърлите.

Първото ви обаждане автоматично се поставя на изчакване.

2

(По избор) Обяви обаждането.

3

За да прехвърлите обаждането без съобщение (прехвърляне на сляпо), щракнете върху Прехвърляне след набиране на местоназначението за трансфер.

4

Задръжте курсора на курсора върху активното повикване, след което щракнете върху Прехвърляне.