Pre nego što počneš

Pristupite klijentu recepcionara sa portala korisnika poziva. Korake za prijavljivanje pogledajte u članku Prijavljivanje na kontrolnu tablu.

1

Dok ste na aktivnom pozivu, koristite birač broja ili izaberite kontakt, da biste pozvali osobu kojoj želite da se prenesete.

Vaš prvi poziv se automatski stavi na čekanje.

2

(Opcionalno) Objavi poziv.

3

Da biste preneli poziv bez objave (prenos na slepo), kliknite na dugme "Transfer" nakon biranja odredišta prenosa.

4

Zadržite pokazivač iznad aktivnog poziva, a zatim izaberite stavku Prenos.