Когато вашето приложение Cisco Webex Teams е свързано към устройство в стая или бюро и някой ви се обади, обаждането се показва в приложението. Можете да изберете да вземете обаждането на устройството или в приложението. Можете също така винаги да откажете обаждане.