Když je aplikace Cisco Webex Teams připojena k zařízení Room nebo Desk a někdo vám zavolá, hovor se zobrazí v aplikaci. Hovor můžete přijmout prostřednictvím zařízení nebo aplikace. Hovor můžete také kdykoli odmítnout.